ชื่อย่อหุ้นSUPEREIF
ราคาล่าสุด
10.60 THB
เปลี่ยนแปลง (%)
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,417,100
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
14,994,350
ราคาเสนอขาย/ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
10.70/1,943,300
ราคาเสนอซื้อ/ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
10.60/1,653,800
ราคาเปิด
10.60
วันก่อนหน้า
10.60
ช่วงราคาระหว่างวัน
10.50 - 10.70
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
9.80 - 12.20

ปรับปรุงเมื่อ: 19 เมษายน 2564 16:39