ชื่อย่อหุ้นSUPEREIF
ราคาล่าสุด
11.80 THB
เปลี่ยนแปลง (%)
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
118,700
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
1,396,790
ราคาเสนอขาย/ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
11.80/120,800
ราคาเสนอซื้อ/ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
11.70/383,400
ราคาเปิด
11.80
วันก่อนหน้า
11.80
ช่วงราคาระหว่างวัน
11.70 - 11.80
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
10.10 - 11.80

ปรับปรุงเมื่อ: 19 ตุลาคม 2564 16:36